OptiCept Technologies styrelse och personal tecknar optioner

Report this content

Teckningstiden i OptiCept Technologies AB:s (OptiCept) emission av teckningsoptioner avslutades den 1 oktober 2021. Styrelse och personal förvärvade totalt 1 236 000 optioner för priset 2,94 kr per option. Teckningen fördelades på 170 000 optioner OptiCept TO 4 till styrelsen och 1 066 000 optioner OptiCept TO 3 till personal och nyckelpersoner. Ytterligare 124 000 sparas för planerad rekrytering av nyckelpersoner. 

Vid årsstämman den 28 juni 2021 beslutades om ett incitamentsprogram riktat till styrelseledamöter, personal och nyckelpersoner i bolaget. Optionsvillkoren baseras på en marknadsmässig värdering enligt Black Scholes. Villkoren innebär att en teckningsoption som tecknas till priset 2,94 kr kan lösas in mot en ny aktie med lösenkurs om 125,00 kr under perioden 1 oktober 2024 till och med 15 oktober 2024.

Ytterligare 124 000 optioner sparas avsedda för framtida teckning för personal och nyckelpersoner efter marknadsmässig omräkning av teckningsvillkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström

CEO 

OptiCept Technologies AB

johan.mollerstrom@opticept.se

Tel (+46) 768 – 86 81 78

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö. 

Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar