OptiFreeze AB: Förändring i ledningen

Report this content

OptiFreeze AB:s nya tillförordnade VD Ulf Hagman har tillträtt 1 oktober.

Den 1 oktober har Ulf Hagman att formellt tillträtt som VD för OptiFreeze. Eda Demir Westman har under september månad successivt lämnat över till Ulf och hon inleder nu sin mammaledighet

Ulf Hagman är imponerad av sina första intryck av bolaget

”Jag har nu arbetat parallellt med Eda under cirka en månad för att sätta mig in i OptiFreeze verksamhet och den första tiden har verkligen överträffat mina förväntningar.

Bolaget är välskött och har flera ben att stå på. Avtalet med Syngenta imponerar! Med min erfarenhet från blomsterbranschen sedan 20 år vet jag att Syngenta är dominerande inom allt som har med frö, blommor och växtodling att göra. Men det som imponerar på mig mest är det engagemang som Syngenta tar sig an vårt gemensamma projekt att göra OptiFreeze system till världsstandard inom behandlingen av både sticklingar och snittblommor”, säger Ulf Hagman.

”Som ett led i vårt samarbete har jag och styrelseordförande Martin Linde besökt Syngentas två anläggningar för sticklingar i Kenya. Syftet med resan var att på plats gå igenom de första resultaten av projektet samt se till att arbetet kring snittblommor accelererar. Resan har verkligen överträffat mina förväntningar och jag ser fram emot vårt fortsatta samarbete”, fortsätter Ulf Hagman.

Enligt Ulf Hagman kommer OptiFreeze nu att arbeta vidare i högt tempo med testerna av olika sticklingar men även med tester av snittblommor och så snart som möjligt återkomma med ytterligare information om resultaten.

”Slutligen vill jag säga att det är med stor glädje, entusiasm och framtidstro som jag tar mig an bolaget och är övertygad att vi kommer nå de högt ställda förväntningar som finns på OptiFreeze. Hållbarhetsfrågor och hur vi gemensamt ska minska svinnet i samhället har ökat i aktualitet senaste tiden och OptiFreeze är väl positionerat att bidra till lösningen”, säger Ulf Hagman

Prenumerera

Dokument & länkar