OptiFreeze höjer prognosen med 50%

Report this content

OptiFreeze upplever ett stort internationellt intresse för bolagets OptiBoostTM ett system för hållbarhetsförlängning av snittblommor.

Det stora intresset i kombination med den föreslagna fusionen med ArcAroma gör att bolaget ser en möjlighet att höja prognosen för installerade system under de kommande två åren från 30 till 45 system.

Vår uppskattning är att varje system ska generera intäkt* på ca 10 milj kr per år när användningen är i full gång.

*Vad genomsnittlig intäkt blir avgörs av kunderna utnyttjandegrad.

Den föreslagna fusionen med ArcAroma är som vi tidigare har sagt ett mycket viktigt steg i OptiFreeze lansering av OptiBoostTM. ArcAromas modell och organisation för inköp, produktionsplanering, installation och service gör att vi kan höja takten. Att vi dessutom upplever ett ökat intresse från nya länder är mycket spännande” säger Ulf Hagman, VD i OptiFreeze.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Hagman, VD

(+46) 733 – 63 63 80

ulf.hagman@optifreeze.se

Denna information är sådan information som OptiFreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2020.

OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, har en patenterad teknologi som kan användas för att förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär vid frysning. Den kan även användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se

Dokument & länkar