OptiFreeze öppnar nytt affärsområde för skogsindustrin.

OptiFreeze har idag skrivit ett avtal med BCC, ett ledande bolag inom skogsnäringen, för att undersöka möjligheten att applicera OptiFreeze-teknologin även på skogsplantor. 

Som ett led i utvecklingen har OptiFreeze analyserat marknaden för möjliga applikationsområden och konstaterat att inom skogsindustrin förökar man med hjälp av sticklingar. Då man tidigare har visat att OptiFreeze-teknologin fungerar på denna typ av växtmaterial ger detta en mycket intressant affärsmöjlighet. Det produceras ca 8 miljarder skogssticklingar om året i världen. Ett problem i branschen är svag överlevnadsgrad vid utplantering för vissa typer. Lösningen kan vara att behandla för att stärka sticklingarna.


BCC är ett bolag med fokus på att leverera tekniska lösningar för odling till skogsindustrin i hela världen. Bolagets huvudkontor ligger i Landskrona men man har även försäljningsbolag och återförsäljare på över 30 marknader världen över. BCCs styrka är att leverera nyckelfärdiga lösningar med hög kundanpassning till kunder globalt. Detta har gjort bolaget världsledande inom sin nisch. 

Avtalet mellan BCC och OptiFreeze syftar åt att genomföra ett omfattade test för att utröna potentialen inom sticklingar. Försök kommer initialt att utföras i Sydafrika på eukalyptusplantor. 


”Vi är mycket glada över att skriva detta avtal med BCC. BCC är mycket starka inom skogsindustrin och vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete. Vår teknologi kan ju användas inom många områden och vi ser med spänning framtiden an även i detta segment” säger Ulf Hagman VD OptiFreeze. 

”Att få möjlighet att samarbeta med ett bolag med en spetsteknologi som OptiFreeze är spännande och utvecklande för oss. Vi har idag en mycket stark position i marknaden som vi ser stärks ytterligare av avtalet med OptiFreeze. Vi ser med spänning fram emot resultaten på försöken” säger Torsten Karlsson VD BCC 

 

OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, har en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Spotlight Stock Market.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OptiFreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2020.

För mer information kontakta:

Ulf Hagman, VD

Mail: ulf.hagman@optifreeze.se

Tel: 0733636380

CEO 

OptiFreeze AB

ulf.hagman@optifreeze.se

Tel 0733636380

Prenumerera

Dokument & länkar