OptiFreeze skriver det första kommersiella avtalet för snittblommor

Report this content

OptiFreeze har idag skrivit ett licensavtal med den svenska blomstergrossistfirman A.P.H. Svenska AB. Avtalet är på 36 månader och A.P.H. kommer att betala ersättning för varje behandling. Vi bedömer värdet av avtalet till mellan 10-30 milj kr.

A.P.H. har tidigare under 2020 utvärderat OptiFreeze metod för behandling av snittblommor så detta avtal är en naturlig fortsättning på utvärderingen.

Avtalet bekräftar OptiFreeze affärsmodell och innebär att bolaget installerar en anläggning hos A.P.H. som kommer att betala för de behandlingar av blommor som utförs enligt OptiBoostTM-metoden.

Förutom det rent kommersiella avtalet har det även träffats ett avtal om att A.P.H. kommer att agera som ambassadör och referensanläggning för kommande kunder.

Anläggningen som är klar kommer att testköras och installeras i närtid.

OptiFreeze har i tester lyckats förlänga hållbarheten på rosor i butiks/konsumentledet med mer än 50% och metoden är fortfarande under utveckling med till exempel fler sorter.

”Vi är mycket glada över vårt första kommersiella avtal både för avtalet som sådant och för att det är ett bevis på att vår affärsmodell fungerar. Att A.P.H. dessutom tror så mycket på OptiBoostTM att de vill vara ambassadör och referenskund är extra glädjande. Vi ser fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete” säger Ulf Hagman VD OptiFreeze AB

A.P.H. grundades år 1899 och är idag Sveriges ledande blomsterimportör. Som en av de första aktörerna i Europa började A.P.H. år 1991 importera direkt ifrån rosodlingar i Kenya, Kenya har idag vuxit till att bli världens största exportör av rosor. År 2019 sålde A.P.H. över 50 miljoner rosor.

Christian Muhr (VD A.P.H.) kommenterar: ”I vår strävan att utveckla, förbättra och effektivisera våra levande produkter enligt tidens krav på miljö- och social hållbarhet ser vi detta samarbetsavtal mellan A.P.H. Svenska AB och OptiFreeze AB som ett viktigt steg för att komma framåt i den riktningen. Vi ser fram emot ett längre blomsterliv till glädje för konsumenterna.”

För mer information kontakta:

Ulf Hagman, VD

Mail: ulf.hagman@optifreeze.se

Tel: 0733-636380

Denna information är sådan information som OptiFreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2020.

OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, har en patenterad teknologi som kan användas för att förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär vid frysning. Den kan även användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras.. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se

Ulf Hagman

CEO 

OptiFreeze AB

ulf.hagman@optifreeze.se

Tel 0733636380

Prenumerera

Dokument & länkar