Penser Access: Optifreeze - Uppdaterad försäljningsprognos

Report this content

OptiFreeze kommunicerar att man uppdaterar sin försäljningsprognos för 2020-2022. Från tidigare estimat om en försäljning av 30 maskiner bedömer man nu att antalet kan uppgå till 45 maskiner inom snittblommar och sticklingar för perioden.

Tidigareläggningen kommer genom att bolaget identiferat synergier av den kommunicerade fusionen med ArcAroma, men också ett ökat intresse för OptiBoost från marknaden. Den nya försäljningsprognosen motsvarar en tidigareläggning av intäkter om ca ett år baserat på våra estimat. 

Givet den starka bedömda tillväxten och höga lönsamheten är en tidigareläggning med ett år ett tydligt styrketecken.

Läs den fullständiga analysen: Uppdaterad försäljningsprognos (penser.se)

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera