Penser Access: OptiFreeze - Kommersiellt avtal bekräftar affärsmodell

Report this content

OptiFreeze meddelar att man ingått ett avtal med svenska blomstergrossistfirman APH Svenska AB. Avtalet är OptiFreeze första kommersiella och kommer efter att APH utvärderat OptiFreeze system under 2020. Avtalet sträcker sig över 36 månader och OptiFreeze bedömer att avtalet är värt 10 - 30 miljoner under perioden. Vi bedömer att ett färdigt avtal bidrar till att minska risken i bolaget. Det är sedan tidigare bekräftat att tekniken fungerar men detta avtal indikerar även att OptiFreeze teknik är kommersiellt gångbar. Vi väljer dock att förskjuta intäktsestimaten något givet att vi bedömer att royaltygenereringen för 2021e inleds något senare än vår tidigare bedömning. 2021e och 2022e justerar vi ned intäkterna till 80 mkr (109 mkr) respektive 214 mkr (282 mkr). Detta grundas i estimatförskjutningar och ändrar inte vår bedömning av potentialen för tekniken. Avtalet sänker risken i bolaget. En multipelvärdering indikerar ett motiverat värde om 93-97 kr (43-45 kr). Värderingen understryks även av en DCF. Vi ser hög risk givet det tidiga skedet i bolagets kommersiella fas.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/opti_20210115.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera