Penser Access: Optifreeze - Fusion med ArcAroma

Report this content

OptiFreeze kommunicerar en plan för en fusion med ArcAroma. Sammanslagningen motiveras av att bolagen står inför kommersiella genomslag och gynnas av att använda gemensamma resurser för expansion, produktion, forskning och logistik. Vi bedömer att de största synergierna kommer från större effektivitet i försäljningen för OptiFreeze. Genom att slippa bygga en större egen organisation för utrullningen av maskiner kan detta ske snabbare och dessutom spara kostnader. Vi ser god potential för synergier via en fusion mellan bolagen. Vi noterar att en andel av ägarna har lämnat sin avsikt att rösta för den förslagna fusionen men avvaktar stämmobeslut kring sammanslagningen innan vi integrerar samarbetet i våra prognoser.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/opti_20210120.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera