Halvårsrapport 2019-01-01 – 2019-06-30

Sammanfattning av Q1-Q2 2019

Följande sammanfattning avser perioden 2019-01-01 – 2019-06-30 med jämförelseperiod 2018-01-01 – 2018-06-30

 • Omsättningen för perioden uppgår till 3 097 362 SEK (110 772 SEK) 
 • Resultatet för perioden uppgår till -3 876 021 SEK (-4 324 984 SEK)
 • Likvida medel uppgick till 3 523 113 SEK (11 019 147 SEK) 
 • Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 783 251 SEK (851 552 SEK)
 • Genomsnittligt antal aktier uppgår till 9 877 264 stycken (9 877 264 stycken)
 • Resultat per aktie* -0,39 SEK ( -0,44 SEK)
 • Soliditet 86,7 % (91,8 %)

*Resultat per aktie baseras på genomsnittligt antal aktier under perioden.

Sammanfattning av Q2 2019

Följande sammanfattning avser perioden 2019-04-01 – 2019-06-30 med jämförelseperiod 2018-04-01 – 2018-06-30

 • Omsättningen för perioden uppgår till 2 764 479 SEK (110 772 SEK) 
 • Resultatet för perioden uppgår till -1 895 406 SEK (-2 132 110 SEK)
 • Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 445 198 SEK (446 556 SEK)
 • Genomsnittligt antal aktier uppgår till 9 877 264 stycken (9 877 264 stycken)
 • Resultat per aktie* -0,19 SEK ( -0,22 SEK)

Kommentarer från VD

En händelserik och spännande vår

Första kvartalet 2019 var en genombrottsperiod för OptiFreeze med den första försäljningen av vårt system. Den positiva effekten från det första kvartalet påverkade även följande kvartal när vi fick den andra betalningen OptiCeptTM-linan som vi installerat på Syngenta Flowers farm i Kenya; Kenya Cuttings.

Vi fick också några spännande resultat med nya produkter inom olika segment och vi genomförde en emissionsperiod för att både stärka och bredda vår ägarbas. Nu när Q2 är avslutat så är jag glad att kunna meddela att det var framgångsrikt.

Installationen av den första OptiCeptTM- linan

Vi närmar oss den första kommersialiseringen av ett OptiFlower-projekt. I slutet av maj reste medarbetare från OptiFreeze till Kenya för att installera OptiCeptTM-systemet och utbilda den lokala personalen. Direkt efter installationen var klar inleddes de första försöken. När en ny teknik implementeras på en befintlig produktionslinje finns det alltid en del utmaningar att hantera. I detta fall var en av dem att vi behövde göra några anpassningar på vår metod för att uppnå ett bra resultat på nyskördade sticklingar.

Kenya Cuttings får nu positiva resultat på Pelargoniumsticklingar och systemet har varit igång varje dag sedan installationen. Systemet har ännu inte använts i kommersiellt syfte. Målet från både Syngenta Flowers och OptiFreeze är att vara färdiga med produkthantering och metodimplementering på nyskördade sticklingar när Pelargoniumsäsongen börjar i december 2019.

Huvudfokus på OptiFlower

OptiFreezes R&D och tekniska avdelning har fortsatt fokuserat på OptiFlower-området under andra kvartalet 2019 med huvudmålet att driva projekt från försöksstadie till kommersialisering.

Ett av de projekt som vi startade under Q2 var snittblommor. Snittblommor som rosor har en kort förväntad livslängd, vanligtvis 7 - 10 dagar, på grund av den långa transportsträckan från produktionsplats till våra vaser i hemmen. Inledningsvis började vi med en sorts ros för att försöka förlänga livslängden i en vas i rumstemperatur och vi fick positiva reproducerbara resultat. Senare tillämpade vi samma protokoll på ytterligare tre sorters rosor, och fick samma positiva resultat med två av dem. Faktum är att rosorna höll sig fräscha i 14 dagar eller längre i rumstemperatur efter att ha behandlats med OptiFreezes teknik. Jag presenterade resultaten av testerna på galamiddagen på Fleroselect i de Lier, Nederländerna, i mitten av juni och vi blev mycket entusiastiska över den positiva responsen och stora intresset vi rönte hos andra deltagare. 

Efter dessa framsteg så beslutade OptiFreeze att lämna in en patentansökan för behandling av snittblommor. Syftet med detta är att ytterligare stärka vår position inom OptiFlower-segmentet.

OptiDry och OptiFresh

Vi har fortsatt vårt samarbete och våra diskussioner med en kund inom OptiDry-segmentet. Under Q2 har vi arbetat med att designa ett system som har en högre kapacitet och bättre arbetsprestation när det gäller effektiv användning av energikällor. Detta arbete är nu slutfört, och vi är nu redo att producera systemet under Q3 och Q4.

Under kvartalet har vi också gjort en del grundarbete för kommande projekt inom OptiFresh-segmentet. Vi har jobbat med mango, ananas och andra nya produkter för att ytterligare finjustera vår metod.

Finansiell uppdatering

Som tidigare nämnts erhöll OptiFreeze betalning under andra kvartalet 2019 för vårt första sålda system. Vi har även mottagit betalningar från vår kund-och samarbetspartner Syngenta Flowers för utvecklingskostnader i Lund.

Samtidigt har företaget undersökt olika sätt att se till att företaget har en stark finansiell ställning för att gå in i nästa fas. För att nå finanser snabbt och effektivt bestämde styrelsen att genomföra en riktad nyemission. Emissionen riktade sig till externa investerare, flera större aktieägare, styrelseledamöter och styrelseordförande. I juli meddelade vi att den riktade emissionen var slutförd och att 17,4 MSEK har tillförts OptiFreeze. Via emissionen fick också företaget några starka och stora investerare som har en stark tilltro till företaget. Ett intressant faktum var att de största ägarna har investerat med 0 % rabatt på aktiekursen. 

OptiFreeze har ett positivt andra kvartal i backspegeln. Vi fortsatte på vår inslagna väg, stärkte ytterligare vår ekonomi samtidigt som vi kunde njuta av vackra rosor i mer än två veckor i sträck på vår anläggning i Lund! 

Tack för visat intresse och för att ni följer vår resa,

Lund, den 29 augusti, 2019

Eda Demir Westman, VD OptiFreeze AB

Om oss

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Prenumerera

Dokument & länkar