New Patent Application – Strengthens the position in OptiFlower Segment

OptiFreeze AB has submitted a patent application, on a method for treating a plant material on the 11thof December 2018. The application concerns a method extending the life expectancy of plant materials, specifically in plant cuttings. The method has been developed during 2017 and has an impact on increasing the life time of plants (flower cuttings in specific), retaining better structure before planted and showing better growing performance.

The purpose of the patent application is to protect the method developed by OptiFreeze, to prevent companies from copying our method, to secure our unique know-how and to strengthen our position in the OptiFlower segment. The potential of using our technology in OptiFlower segment is as earlier communicated very attractive. This application is the forth one on our patent portfolio around OptiFreeze technology and method. Within the year from the filing date of this first patent application, we aim on filing a PCT application so that we can protect the invention on key markets moving forward.

Lund, December 13, 2018
Eda Demir Westman, CEO

Om oss

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Prenumerera

Dokument & länkar