Optifreeze AB rapporteringsdatum och årsmöte 2018

Optifreeze AB annonserar här datum och plats för årsmöte 2018 samt följande rapporteringsdatum:

Bokslutskommuniké och årsredovisning

Bokslutskommunikén kommer att publiceras den 15e februari och årsredovisningen den 22a mars.

Årsmötet

Datum för årsmötet är satt till den 24e april klockan 16:00. Mötet kommer att äga rum i Optifreeze lokaler på Kalkstensvägen 16, 224 78 Lund.

För mer information, vänligen kontakta

Eda Demir, VD OptiFreeze AB    

Telefon: +46 70 600 67 99

E-mail: eda.demir@optifreeze.se

Om oss

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Prenumerera

Dokument & länkar