Rättelse Delårsrapport OptiFreeze

På sidan 4 i OptiFreezes delårsrapport för första kvartalet 2019 har det felaktigt skrivits vinstökning där det skulle vara omsättningstillväxt. Version med rätt uppgifter finns för nedladdning här.

Lund, May 23, 2019

Eda Demir Westman, CEO 

Om oss

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.