OptiGroup Årsredovisning 2018 publicerad

Report this content

OptiGroup AB har publicerat årsredovisningen för 2018. Årsredovisningen inkluderar även hållbarhetsredovisningen.

Rapporten fokuserar på bolagets verksamhet och hur OptiGroup skapar värde för sina intressenter.

Sören Gaardboe, vd och koncernchef säger: ”2018 var ett år då vi ökade takten i aktiviteterna för att omvandla bolaget till en ledande business-to-business-distributör i de länder där vi verkar – en resa som vi påbörjade för två år sedan.

Vi upprätthöll förvärvstakten inom nya tillväxtområden genom förvärv av fem bolag i tre länder. Dessa bolag kompletterar våra befintliga bolag och gör det möjligt att erbjuda ett ännu bredare sortiment till våra kunder.”

OptiGroups Årsredovisning finns tillgänglig för nedladdning på www.optigroup.com

 

För mer information, kontakta:
Stefan Sikander, Corporate Communication Director, OptiGroup, Tel.+46 706 404684

 

Om OptiGroup

OptiGroup är en ledande europeisk business-to-business distributör av produkter som är centrala för den löpande affärsverksamheten inom Facility, Safety & Foodservice Solutions, Industrial Solutions, Printing & Creative Solutions och Retail & Reseller Solutions. Bolagen inom OptiGroup specialiserar sig på att förse sina kunder med produkter och tjänster som förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet. OptiGroup-koncernen med en nettoomsättning på 1,6 miljard EUR under 2018 och 2 200 anställda, ger support till över 110 000 kunder i 19 europeiska länder. 

Prenumerera

Dokument & länkar