OptiGroup förvärvar PacsOn i Sverige

Report this content

OptiGroup har ingått ett avtal om att förvärva 100% av aktierna i PacsOn Sverige AB från Herenco AB. Transaktionen, som är föremål för godkännande av Konkurrensverket, förväntas vara klar under de kommande månaderna.

Förvärvet av PacsOn ligger i linje med OptiGroups strategi om att utveckla bolagsportföljen mot ledande positioner inom attraktiva marknadssegment och förbättrar tillväxtmöjligheterna inom förpackningsverksamheten. Genom förvärvet blir affärsområdet Packaging en av de ledande B2B-distributörerna av förpackningslösningar i Sverige.

PacsOn, med en omsättning på 840 miljoner SEK år 2020, är ​​en ledande leverantör av produkter och försörjningslösningar inom förpackningar och förbrukningsvaror. PacsOn blir en del av OptiGroups affärsområde Packaging och kommer att fortsätta att verka under nuvarande varumärke. Köpeskillingen har inte offentliggjorts.

”Detta förvärv ökar vår geografiska täckning och tillsammans med vår befintliga verksamhet kommer vi ytterligare stärka vårt erbjudande av värdeskapande kundlösningar”, säger Jesper Hall, Senior Vice President Packaging på OptiGroup.

”PacsOn är ett väletablerat företag med bred kundbas och vi ser fram emot att välkomna PacsOn till vår OptiGroup-familj. Företaget kommer att bidra starkt till vår tillväxtresa och vår lönsamhet inom affärsområdet Packaging,” säger Sören Gaardboe, vd på OptiGroup.

För mer information, kontakta:
Jesper Hall, SVP Packaging, OptiGroup, Tel. +46 72 229 20 71
Stefan Sikander, Corporate Communication Director, OptiGroup Tel. +46 706 404684

Om OptiGroup
OptiGroup, med en nettoomsättning på 1,0 miljarder EUR under 2019 och 1 600 anställda, är en ledande europeisk distributionskoncern som erbjuder anpassade försörjningslösningar till B2B-kunder. Bolagen inom OptiGroup specialiserar sig på att förse aktörer främst inom städ & facility management, hotell & restaurang, hälso- & sjukvård, tillverkande industrier och den grafiska sektorn med produkter och tjänster som förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet.

Taggar:

Prenumerera