OptiGroup tillkännager utnämning av nya styrelseledamöter

Report this content

OptiGroup tillkännager idag att, som en del av FSN Capitals förvärv av bolaget, följande åtta styrelseledamöter har utsetts till bolagets nya styrelse. Dessa utnämningar trädde i kraft den 22 april 2022.

"Vi glädjer oss att välkomna våra nya styrelseledamöter, en grupp erfarna och respekterade företagsledare som kommer att tillföra en mängd varierande kompetenser till OptiGroups styrelse", säger Sören Gaardboe, VD och koncernchef för OptiGroup. "När vi nu går in i nästa fas ser vi fram emot att göra detta med en stark och skicklig styrelse som är i linje med våra strategiska ambitioner och som kommer att stödja oss i arbetet med att säkerställa värdeskapande och tillväxt. Med en stark finansiell ställning och en erfaren styrelse är OptiGroup idealiskt positionerad för att möta och överträffa våra kunders och partners förväntningar.”

Följande personer som tillsammans tillför en bred branscherfarenhet kommer att arbeta som styrelseledamöter.

  • Bo Rygaard (Styrelseordförande)
  • Marcus Egelstig
  • Britta Korre Stenholt
  • Uka Maassen
  • Patrik Nolåker
  • Christoph Sander
  • Gunilla Spongh
  • Niclas Thiel

För ytterligare information, kontakta:
Sören Gaardboe, VD och koncernchef, OptiGroup, soren.gaardboe@optigroup.com
Stefan Sikander, Corporate Communication Director, OptiGroup, stefan.sikander@optigroup.com

Om OptiGroup
OptiGroup, med en nettoomsättning på cirka 1,4 miljarder EUR och 2 000 anställda, är en ledande europeisk distributionskoncern. Bolagen inom OptiGroup förser mer än 105 000 B2B-kunder främst inom städ & facility management, hotell & restaurang, hälso- & sjukvård, tillverkande industri och den grafiska sektorn med produkter och kundanpassade försörjningslösningar som förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet. OptiGroups huvudkontor ligger i Göteborg. För mer information, besök www.optigroup.com.

Prenumerera