OptiGroup tillkännager ytterligare förvärv inom affärssegmentet Industrial & Safety Solutions

OptiGroup tillkännager idag ytterligare förvärv inom affärssegmentet Industrial & Safety Solutions i Rumänien och Finland. Totalt kommer de förvärvade verksamheterna att bidra med cirka 50 miljoner euro i försäljning till denna snabbt växande del av koncernen.

Proxima Tapes och Proxima Comserv är aktiva inom service och försäljning av industriella förpackningar, huvudsakligen i den nordvästra regionen i Rumänien. Förvärvet av de två företagen kommer att komplettera OptiGroups befintliga förpackningsverksamhet i Rumänien, vilken har visat en stark organisk tillväxt de senaste åren.

Mercamer och Telpak är fullservicedistributörer med ett brett utbud av industriella förpackningsprodukter, tjänster och utrustningar. Transaktionerna, som är föremål för godkännande av det finska konkurrensverket, förväntas kunna genomföras i februari. Förvärven innebär OptiGroups första inträde på den finska förpackningsmarknaden och blir ett komplement till den nuvarande nordiska verksamheten.

Christoph Sander, ordförande och vd för OptiGroup kommenterar förvärven:

"Detta är ett viktigt steg i OptiGroups utveckling och tydliggör vår ambition att växa inom affärssegmentet Industrial & Safety Solutions, både organiskt och genom förvärv. Genom att addera dessa verksamheter till vår befintliga affär inom Industrial & Safety Solutions i Norden och övriga länder, kommer vi att se en betydande expansion inom detta växande och attraktiva affärssegment."

 

För ytterligare information kontakta:

Stefan Sikander, Corporate Communication Director, OptiGroup, Tel. +46 706 404684 

 

Om OptiGroup

OptiGroup är en ledande europeisk business-to-business distributör av produkter som är centrala för den löpande affärsverksamheten inom Facility & Foodservice Solutions, Industrial & Safety Solutions, Printing & Creative Solutions och Retail & Reseller Solutions. Bolagen inom OptiGroup specialiserar sig på att förse sina kunder med produkter och tjänster som förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet. OptiGroup-koncernen med en nettoomsättning på 1,5 miljard EUR under 2016 och 2 100 anställda, ger support till över 90 000 kunder i 19 europeiska länder. 

Om oss

OptiGroup är en ledande business-to-business distributör av produkter som är centrala för den löpande affärsverksamheten inom Facility, Safety & Foodservice Solutions, Industrial Solutions, Printing & Creative Solutions och Retail & Reseller Solutions. Bolagen inom OptiGroup specialiserar sig på att förse sina kunder med produkter och tjänster som förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet. OptiGroup-koncernen med en nettoomsättning på 1,5 miljard EUR under 2017 och 2 100 anställda, ger support till över 90 000 kunder i 19 europeiska länder.

Prenumerera