Om oss

OM OPTIKERFÖRBUNDETOptikerförbundet är yrkesförbundet för Sveriges Legitimerade Optiker samt optikerstudenter och samlar cirka 75 procent av alla aktiva leg. optiker. Optikerförbundet arbetar för yrkets utveckling enligt visionen: ”Svensk optometri ska ligga på högsta europeiska nivå.” Optikerförbundet verkar för patientsäkerhet genom fort- och vidareutbildning samt utveckling av yrket för leg optiker. I detta arbete är Optikerförbundets kontaktytor utbildningsanordnare, myndigheter, statsmakt och internationella yrkesförbund. Optikerförbundet svarar för ett utbud av fort- och vidareutbildning samt ett transparent poängsystem härför, anpassat till övriga Europas system. I verksamheten ingår inte frågor av arbetsgivar- och arbetstagarkaraktär eller av kommersiell natur. https://optikerforbundet.se/ OM OPTIKBRANSCHENOptikbranschen är en oberoende, branschöverskridande medlemsförening som samlar leg optiker, detaljister och leverantörer. Föreningen samlar idag cirka 70 procent av alla aktörer inom svensk optik. Optikbranschen ska förena och utveckla branschen samt vara dess naturliga nav och kontaktpunkt för såväl branschens aktörer som för samhället och dess institutioner. Man sammanställer branschstatistik, ger ut en branschtidning samt erbjuder medlemmarna ett system för att upprätthålla det lagstadgade kvalitetsarbete som åligger verksamheter inom hälso- och sjukvård. https://optikbranschen.se/

Prenumerera