Sverige saknar synkontroller för bilförare

Samtliga människor får en försämrad syn när de uppnår medelåldern vilket påverkar körförmågan. Helikopterpiloter kontrollerar därför synen varje halvår efter 40 års ålder. Sveriges privatbilister behöver däremot aldrig kontrollera synen efter att körkortet väl är taget. 

För alla som kör tyngre fordon, fartyg och flyg finns krav på regelbundna synundersökningar. Sjöfolk genomgår exempelvis en undersökning vart annat år under hela sitt arbetsliv. I de flesta förarjobben sker även synundersökningarna allt oftare vid ökad ålder. Efter 40 år kontrollerar helikopterpiloter synen så ofta som varje halvår. För lokförare sker det årligen från 55 år för att upptäcka de synnedsättningar som kommer med åldern.

Även yrkesförare med högre behörigheter måste undersöka synen regelbundet. Majoriteten av alla trafikanter på vägarna är dock de 6,4 miljoner privatbilister som finns i landet. Men till skillnad från många andra EU-länder behöver de svenska privatbilisterna aldrig kontrollera synen efter att körkortet är taget.

– Eftersom det saknas kontroller i Sverige vet vi faktiskt inte hur många privatbilister som kör utan godkänd och säker syn, säger Rune Brautaset, docent och optiker på Karolinska Institutet. De tusentals frivilliga tester som gjorts på Bilprovningen visar dock att var tionde förare, 650 000 förare i landet, inte uppfyller körkortskravet på synskärpa. Men då har inte ens kontrast- och mörkerseendet eller förmågan att återställa synen efter bländning undersökts.

Under 2016 dog 270 personer i trafiken i Sverige och 18 663 skadades. I Nollvisionen finns ett mål att inte fler än 220 personer ska dö i trafiken 2020. Där kan synundersökningar av bilförare göra skillnad. 

För mer information kontakta:

Rune Brautaset, docent, utbildningsansvarig på Institutionen för klinisk
neurovetenskap, Sektionen för ögon och syn, Karolinska Institutet
Mobil: 070-091 90 58
Mail: rune.brautaset@ki.se

 

Om Optikerförbundet 

Optikerförbundet är yrkesförbundet för Sveriges Legitimerade Optiker samt optikerstudenter. Medlemsföreningen samlar cirka 75 procent av alla aktiva leg. optiker. Optikerförbundet arbetar för yrkets utveckling enligt visionen: ”Svensk optometri ska ligga på högsta europeiska nivå.”  Optikerförbundet verkar för patientsäkerhet genom fort- och vidareutbildning samt utveckling av yrket för leg optiker. I detta arbete är Optikerförbundets kontaktytor utbildningsanordnare, myndigheter, statsmakt och internationella yrkesförbund. Optikerförbundet svarar för ett utbud av fort- och vidareutbildning samt ett transparent poängsystem härför, anpassat till övriga Europas system. I verksamheten ingår inte frågor av arbetsgivar- och arbetstagarkaraktär eller av kommersiell natur.

www.optikerforbundet.se

Om Optikbranschen 
Optikbranschen är en oberoende, branschöverskridande medlemsförening som samlar leg optiker, detaljister och leverantörer. Föreningen samlar idag cirka 70 procent av alla aktörer inom svensk optik. Optikbranschen ska förena och utveckla branschen samt vara dess naturliga nav och kontaktpunkt för såväl branschens aktörer som för samhället och dess institutioner. Man sammanställer branschstatistik, ger ut en branschtidning samt erbjuder medlemmarna ett system för att upprätthålla det lagstadgade kvalitetsarbete som åligger verksamheter inom hälso- och sjukvård.

www.optikbranschen.se

Taggar:

Om oss

OM OPTIKERFÖRBUNDETOptikerförbundet är yrkesförbundet för Sveriges Legitimerade Optiker samt optikerstudenter och samlar cirka 75 procent av alla aktiva leg. optiker. Optikerförbundet arbetar för yrkets utveckling enligt visionen: ”Svensk optometri ska ligga på högsta europeiska nivå.” Optikerförbundet verkar för patientsäkerhet genom fort- och vidareutbildning samt utveckling av yrket för leg optiker. I detta arbete är Optikerförbundets kontaktytor utbildningsanordnare, myndigheter, statsmakt och internationella yrkesförbund. Optikerförbundet svarar för ett utbud av fort- och vidareutbildning samt ett transparent poängsystem härför, anpassat till övriga Europas system. I verksamheten ingår inte frågor av arbetsgivar- och arbetstagarkaraktär eller av kommersiell natur. https://optikerforbundet.se/ OM OPTIKBRANSCHENOptikbranschen är en oberoende, branschöverskridande medlemsförening som samlar leg optiker, detaljister och leverantörer. Föreningen samlar idag cirka 70 procent av alla aktörer inom svensk optik. Optikbranschen ska förena och utveckla branschen samt vara dess naturliga nav och kontaktpunkt för såväl branschens aktörer som för samhället och dess institutioner. Man sammanställer branschstatistik, ger ut en branschtidning samt erbjuder medlemmarna ett system för att upprätthålla det lagstadgade kvalitetsarbete som åligger verksamheter inom hälso- och sjukvård. https://optikbranschen.se/

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Samtliga människor får en försämrad syn när de uppnår medelåldern vilket påverkar körförmågan. Helikopterpiloter kontrollerar därför synen varje halvår efter 40 års ålder. Sveriges privatbilister behöver däremot aldrig kontrollera synen efter att körkortet väl är taget.
Twittra det här

Citat

– Eftersom det saknas kontroller i Sverige vet vi faktiskt inte hur många privatbilister som kör utan godkänd och säker syn.
Rune Brautaset, docent och optiker på Karolinska Institutet