Genombrott för Optilink - tecknar första licensavtalet

Genombrott för Optilink - tecknar första licensavtalet Det Koreanska företaget Maxsoft Co., Ltd har tecknat ett avtal med Optilink avseende licensiering av Optilinks holografiska datalagringsteknologi samt utveckling av ett ID system, utnyttjande krypteringsmöjligheterna i Optilinks teknologi, för högsäkerhetsmarknaden. ID systemet baseras på Optilinks teknologi och kommer att utvecklas av Optilink och Maxsoft gemensamt. Systemet riktar sig mot kunder som kräver mycket hög säkerhet och kommer att vara tillgängligt på marknaden i mitten av 2002. Maxsoft kommer att marknadsföra systemet på den Koreanska marknaden som kommer att bli den första marknaden för denna produkt. Optilinks teknologi erbjuder en högre säkerhetsnivå än de Smart Card teknologier som finns tillgängliga idag, beroende på den säkra kryptering som är möjlig att uppnå med holografisk datalagring. Ökad säkerhet är ett krav från allt fler företag och organisationer. - Säkerhet blir allt viktigare I dagens samhälle. Optilinks teknologi ger möjlighet att utveckla ID och access system med en säkerhetsnivå som marknaden ännu ej skådat, säger Park Young Woon, VD för Maxsoft Co., Ltd. Maxsoft är ett snabbväxande mjukvaruföretag som sysselsätter 52 personer i Korea och i Japan. Maxsoft känner väl till holografisk datalagring och har själv ett antal intressanta patent och patentansökningar inom området. Mer information om Maxsoft återfinnes på deras hemsida www.maxsoft.co.kr Optilink kommer att utveckla och tillverka ett optiskt kit för ID- kortsläsaren. Kortläsaren kommer att utnyttja Optilinks holografiska datalagrings- och krypteringsteknik för att säkerställa att ID kortet inte är förfalskat. ID kortet som kommer att innehålla Optilinks datalagringsmaterial kommer att användas som access system för tillträde till byggnader och datanätverk. - Korea är med sina 45 miljoner invånare och sin mycket öppna attityd till ny teknik, en mycket intressant marknad. Optilink och Maxsoft kommer som strategiska partners att tillsammans lansera vårt system på den Koreanska marknaden. Vi är väldigt glada att ha funnit en så progressiv partner som Maxsoft att bearbeta denna mångmiljonmarknad med, säger Fredrik Herslow, VD för Optilink. Malmö, 2001-11-21 Optilink AB www.optilinkgroup.com För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Herslow , tel 040-661 57 50 Optilink är, med sina 44 patent och patentansökningar, ett högteknologiskt företag verksamt inom området holografisk datalagring. Bolaget är beläget i Malmö och bedriver forskning och utveckling i Budapest i Ungern och i Roskilde i Danmark. Optilink sysselsätter 34 personer varav 17 ingenjörer och 9 teknologie doktorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/21/20011121BIT00830/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/21/20011121BIT00830/bit0001.pdf

Dokument & länkar