Beslutad nyemission i OptiMobile fulltecknad

Report this content

Teckning genomförd i OptiMobile AB:s (”OptiMobile”) riktade nyemission om 1 458 000 kronor.

OptiMobile har den 21 oktober 2019 offentliggjort stämmans beslut om en nyemission. Teckning i emissionen har nu genomförts av Katalysen & Partners AB (700 000 aktier), Advokatfirman Bergman & Partners AB (700 000 aktier), Matti Sundberg (300 000 aktier), Jensen Invest AB (300 000 aktier), Sami Vartiainen (200 000 aktier), Per Blanck Myhre (200 000 aktier), Svante Gustafsson (150 000 aktier), Helena Ehrenberg (150 000 aktier).

Emissionen tillför bolaget 1 458 000 kronor före emissionskostnader, vilka uppskattas till högst 50 000 kronor, genom utgivande av 2 700 000 aktier till en teckningskurs om 0,54 kronor per aktie. Genom nyemissionen ökar OptiMobiles aktiekapital från 982 373,37 kronor till 1 160 573,37 kronor och antalet aktier från 14 884 445 till 17 584 445. Nyemissionen innebär en utspädning för OptiMobiles befintliga aktieägare med cirka 15,4 procent.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Lars Rutegård, VD
Telefon: +46 70-250 90 40
E-post: lars.rutegard@optimobile.se
www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019.


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se. 

Prenumerera

Dokument & länkar