Flaggning i OptiMobile AB

Report this content

Katalysen & Partners AB äger i samband med senaste nyemissionen i OptiMobile AB mer än 15% av bolagets aktier.

Katalysen & Partners AB har i en riktad nyemission tecknat 700 000 aktier i OptiMobile AB (se pressmeddelande från 23 oktober 2019). Efter genomförd nyemission uppgår Katalysen & Partners ABs innehav till totalt 2 741 670 aktier. Det motsvarar 15,6 % av kapital och röster efter registrering av nyemissionen och införing i den av Euroclear förda aktieboken.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Lars Rutegård, VD
Telefon: +46 70-250 90 40
E-post: lars.rutegard@optimobile.se
www.optimobile.se


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se. 

Prenumerera

Dokument & länkar