Flaggning i OptiMobile AB (publ)

Till följd av OptiMobiles genomförda företrädesemission lämnar bolaget följande flaggningsmeddelanden.

I OptiMobiles företrädesemission tecknade Katalysen & Partners AB  9 249 395 aktier. Efter genomförd emission uppgår Katalysen & Partners ABs innehav till totalt 11 991 065 aktier. Det motsvarar 28,8 % av kapital och röster efter registrering av företrädesemissionen och införing i den av Euroclear förda aktieboken. 

Gösta Bergman med närstående och bolag tecknade 1 982 170 aktier. Efter genomförd emission uppgår Gösta Bergmans med närståendes och bolags innehav till totalt 3 601 387 aktier. Det motsvarar ca 8,47% % av kapital och röster efter registrering av företrädesemissionen och införing i den av Euroclear förda aktieboken. 

Per Gunningberg med bolag tecknade 459 200 aktier. Efter genomförd emission uppgår Per Gunningbergs med bolags innehav till totalt 1 457 110 aktier. Det motsvarar ca 3,43% av kapital och röster efter registrering av företrädesemissionen och införing i den av Euroclear förda aktieboken.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:

Gösta Bergman, styrelseordförande

Telefon: +46 70-850 03 25

E-post: gosta.bergman@bergmanlaw.se

www.optimobile.se

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.

Prenumerera

Dokument & länkar