Information med anledning av konkurs i OptiMobile AB (publ)

Report this content

OptiMobile AB (publ), 556637-7403, försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt den 5 juni 2023. Advokat Clas Rosdahl vid Advokatfirman Lindahl KB har förordnats till konkursförvaltare.

Konkursförvaltningen arbetar intensivt med den inledande konkursutredningen, vilket innefattar arbete med att bedöma möjligheten att avyttra verksamheten. Borgenärer som önskar anmäla fordringar och övriga intressenter som vill lämna information kan vända sig till konkurshandläggare Emma Hultgren via epost Emma.hultgren@lindahl.se

Beslutet om konkurs innebar att handel i bolagets aktie har varit handelsstoppad från 2023-06-05. Styrelsen har tillsammans med Spotlight Stock Market beslutat att aktien skall avnoteras från marknadsplatsen från och med idag den 7 juni 2023.

För ytterligare information:

Advokat Clas Rosdahl

tel växel 019-20 89 00; tel mobil 070 519 80 86

Konkursförvaltare
Advokatfirman Lindahl KB
e-post:
Clas.rosdahl@lindahl.se

Gösta Bergman

Styrelseordförande
OptiMobile AB (publ)
e-post:
Gosta.bergman@bergmanlaw.se

Prenumerera

Dokument & länkar