Kommuniké från extra bolagstämma i OptiMobile AB (publ)

Report this content

Idag, den 21 oktober 2019, godkände extra bolagsstämma i OptiMobile AB (”OptiMobile”) framlagt förslag om riktad nyemission om 1 458 000 kronor.

Extra bolagstämma i OptiMobile har idag godkänt förslaget om en nyemission av aktier om 1 458 000 kronor riktad till ett begränsat antal investerare.

I den riktade emissionen emitteras 2 700 000 aktier till en teckningskurs om 0,54 kronor per aktie. Genom nyemissionen ökar OptiMobiles aktiekapital från 982 373,37 kronor till 1 160 573,37 kronor och antalet aktier från 14 884 445 till 17 584 445. Nyemissionen innebär en utspädning för OptiMobiles befintliga aktieägare med cirka 15,4 procent.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Lars Rutegård, VD
Telefon: +46 70-250 90 40
E-post: lars.rutegard@optimobile.se
www.optimobile.se


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se. 

Prenumerera

Dokument & länkar