Kommuniké från extra bolagstämma i OptiMobile AB (publ)

Report this content

Vid extra bolagsstämman idag, den 26 mars 2021, i OptiMobile AB valdes Michael Frausing till ny styrelseledamot

Vid extra bolagstämman idag valdes Michael Frausing till ny styrelseledamot efter Anders Bergtoft. Michael har mer än 25 års erfarenhet från telekom- och IT-branschen. Han har drivit försäljningstillväxt och strategisk försäljning hos globala tjänsteföretag, baserad i Silicon Valley, Singapore och Filippinerna. De senaste sex åren har Michael haft flera ledande positioner hos Filippinernas ledande mobiloperatör, Globe Telecom.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Gösta Bergman, styrelsens ordförande
Telefon: +46 708 50 03 25
E-post: gosta.bergman@optimobile.se
www.optimobile.se
 

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.

Prenumerera

Dokument & länkar