Lanseringen av OptiMobiles levererade tjänst till Polkomtel-gruppen

Report this content

Förberedelserna inför lanseringen av Polkomtel-gruppens tjänst som bygger på OptiMobile ABs (”OptiMobile”) produkt har nu kommit in i ett slutskede. De slutliga testerna av IMS-plattformen har slutförts och Polkomtel planerar för en lansering av Polkomtel-gruppens tjänst innan april månads slut.

Den polska telekomkoncernen Polkomtel-gruppen har köpt OptiMobiles produkter för flera av koncernens varumärken, både dess kontantkortsvarumärke Aero2 a2mobile och senast dess huvudvarumärke PLUS. Lansering av huvudvarumärket PLUS tjänst som bygger på OptiMobiles produkt har tidigare planerats till 2018 men försenades. Som tidigare kommunicerats genomförde OptiMobile slutleverans enligt tidplan till Polkomtel-gruppen under förra året, samt har därigenom även mottagit slutbetalning för utvecklings- och implementeringsprojektet.

De slutliga testerna av IMS-plattformen har nu slutförts och förberedelserna inför lanseringen av PLUS tjänst, som bygger på OptiMobiles produkt, har nu kommit in i ett slutskede. Polkomtel planerar för en lansering av tjänsten till PLUS användare, som sammanlagt uppgår till mer än 12 miljoner abonnenter, innan april månads slut.

Polkomtel har under ca två år genomfört användartester där de erbjudit ett antal tusen abonnenter möjligheten till att få tillgång till och testa tjänsten. Resultatet av Polkomtels användartester har fallit ut väl och både Polkomtel och de av deras abonnenter som testat tjänsten har varit positiva till tjänsten. Som vi informerat om tidigare visar resultatet att en betydande andel använder tjänsten kontinuerligt.

Affären med Polkomtel-gruppen innebär att OptiMobile får licens- och supportintäkter för samtliga PLUS användare som använder tjänsten, vilket faktureras på månatlig basis. Polkomtel planerar att erbjuda PLUS tjänst till samtliga sina användare.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Lars Rutegård, VD
Telefon: +46 70-250 90 40
E-post: lars.rutegard@optimobile.se
www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2019.


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar