Marknadsmeddelande 51/18 – OptiMobile AB (publ) noteras på AktieTorget den 28 februari 2018

Första handelsdag på AktieTorget för OptiMobile AB:s aktie är den 28 februari 2018. Kortnamnet för aktien är OPT.

Information om aktien: 
Kortnamn: OPT 
Aktienamn: OptiMobile 
ISIN: SE0010769380 
Orderbok-ID: 47YC 
CFI: ESVUFR 
FISN: OPTIMOBILE/SH 
Organisationsnummer: 556637-7403 
LEI: 549300I34RJ4K2T8DR97 
Kvotvärde: 0,066
Första handelsdag: 28 februari 2018
Antal aktier: 9 884 445  
Market Segment: ATSE
MIC code: XSAT
Tick table/liquidity band #: 2 (Shares and depositary receipts) 

Stockholm den 26 februari, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se