OptiMobile AB: Ny amorteringsplan avtalad med ALMI Företagspartner

Report this content
OptiMobile AB (”OptiMobile”) har kommit överens med ALMI Företagspartner om en ny amorteringsplan avseende Bolagets lån. Den nya amorteringsplanen innebär att lånet har förlängts fram till mars 2023 och att lånet ska amorteras med ca 385 TSEK per kvartal med start först den 30 juni 2022. I och med den nya amorteringsplanen har Bolagets tidigare planerade amorteringar under Q3 och Q4 2021 samt Q1 2022 om sammanlagt ca 1155 TSEK flyttats fram.
OptiMobiles totala lån till ALMI Företagspartner uppgår till ca 1 530 TSEK exkl. ränta. I enlighet med det nya avtalet och den nya amorteringsplanen ska lånet amorteras under perioden fram till och med mars 2023, med ca 385 TSEK per kvartal. Den första amorteringen ska ske den 30 juni 2022.

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 70-850 03 25
E-post: gosta.bergman@optimobile.se
www.optimobile.se

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.