OptiMobile AB (publ) - sista dag för handel med BTA

Sista dag för handel med OptiMobiles BTA (betald tecknad aktie) är onsdagen den 29 juli 2020.

Företrädesemissionen som tillförde OptiMobile cirka 7 476 KSEK före emissionskostnader har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i OptiMobiles BTA är onsdagen den 29 juli 2020. Stoppdagen är fredagen den 31 juli 2020 och aktier beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 4 augusti 2020. 

Genom företrädesemissionen ökade antalet aktier med 24 920 307 aktier till 42 504 752 aktier och aktiekapitalet till 2 805 313,632 SEK. 

Eminova Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:

Gösta Bergman, styrelseordförande

Telefon: +46 708 500 325

E-post: gosta.bergman@optimobile.se

www.optimobile.se

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.

Prenumerera

Dokument & länkar