OptiMobile AB har godkänts för notering på AktieTorget – imorgon inleds teckningstiden i bolagets nyemission

OptiMobile AB (”OptiMobile”) har godkänts för notering på AktieTorget förutsatt att lägsta gränsen i bolagets kommande nyemission uppnås samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Teckningstiden för nyemissionen om högst 15 MSEK inleds imorgon, den 25 januari 2018, och pågår till och med den 8 februari 2018. Bolaget har på förhand via teckningsförbindelser skriftligen avtalat om cirka 6 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av den totala emissionslikviden. Emissionslikviden är bland annat avsedd att finansiera förstärkning av försäljnings- och marknadsföringsorganisationen för en utökad expansion och marknadspenetration. Memorandum, teaser och anmälningssedel kommer att offentliggöras i samband med att teckningstiden inleds imorgon.

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer representanter från OptiMobile att presentera verksamheten och framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.

Datum och tid Arrangemang Plats Anmälan
30 januari 2018Kl. 17:00-17:30  Aktiedagen med Aktiespararna Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund Anmälan sker via www.aktiespararna.se
1 februari 2018Kl. 11:30-13:00  Investerarlunch med Sedermera Fondkommission Scandic Klara,Slöjdgatan 7,Stockholm Anmälan sker via www.sedermera.se
5 februari 2018Kl. 11:30-13:00  Investerarlunch med Sedermera Fondkommission Elite Park Avenue Hotel,Kungsportsavenyen 36,Göteborg Anmälan sker via www.sedermera.se

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är OptiMobiles finansiella rådgivare i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på AktieTorget.

För mer information om förestående nyemission och planerad notering, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: + 46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta: 

Lars Rutegård, VD

Telefon: +46 70 250 90 40

E-post: lars.rutegard@optimobile.se

www.optimobile.se

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna en möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.

Prenumerera

Dokument & länkar