OptiMobile storsatsar på innovation tillsammans med byrån LA+B

Report this content

OptiMobile och LA+B har idag tecknat en avsiktsförklaring om ett samarbete avseende en kommunikationstjänst för individer och företag kallad FONI.

OptiMobile och LA+B har gemensamt identifierat ett behov för en mer flexibel kommunikationslösning för små och medelstora företag samt privata grupper. Avsikten är att kunna erbjuda marknaden ett mer intuitivt kommunikationsverktyg som dessutom erbjuder ekonomiska besparingar och miljömässiga fördelar jämfört med traditionella lösningar.

 “Vi ser hur en bransch som tidigare dominerats av ett fåtal, öppnas upp med nya möjligheter och nya krav på undertjänster från kundsidan. Vi ser att vi inte bara möter det behovet utan också tjänsteutvecklar och innoverar kommunikationen för användare inom större organisationer med förenklad infrastruktur såväl som inkludering av den sociala relevansen. Med vår expertroll och resurser på området ser vi detta som en naturlig del av vårt företag och tjänsteutveckling” säger Erik Nilsson, VD för OptiMobile.

Tjänsten kommer att effektivisera kommunikation för globala företag såväl som mindre företag och privata grupperingar med geografisk spridning, relevant både ur rådande decentralisering, arbete i hemmet eller aktiva arbetsplatser.

“Ur produktutvecklingssynpunkt så ser vi något banbrytande, inte bara en disruptiv tjänst inom kategorin, utan en produkt där vi i funktionalitet faktiskt på allvar kommer att kunna skapa en mer integrerad vardag utan att vara beroende av hårdvara. Då vi på LA+B jobbat inte bara jobbat med tekniska lösningar, utan även hållbarhet, ser vi hur denna typ av tjänster kommer få enormt positiva effekter ur miljösynpunkt” säger Jonas Lundin, produktutvecklare och VD på LA+B.

Om LA+B:
LA+B är en design och kommunikationsbyrå baserad i Stockholm, med spetskunskap inom hållbarhet, såväl som kundnära innovation och tekniskt utvecklingsarbete.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Nilsson, VD
Telefon: +46 70-946 01 00
E-post: erik.nilsson@optimobile.se
www.optimobile.se

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.

Prenumerera

Dokument & länkar