Optimobile tillkännager ny "Voice is King"-strategi med globalt fokus

Report this content

Stockholmsbaserade Optimobile tillkännagav idag en ny strategi för att dra nytta av sin enastående branschexpertis inom rösttjänster och OptiMobile-plattformen, som har utvecklats under 19 år, för att föra ut fördelarna med röstkommunikation till fler sektorer. Historiskt har OptiMobile varit fokuserad på telekomsektorn, efter att ha levererat mjukvarubaserade rösttjänster för telekomjättar som Telenor, Tele2 och 3.

”Jag ser ingen anledning till varför vi skulle begränsa vår expertis och plattform till den mer traditionella telekomsektorn. Fördelarna med röstkommunikation är tidlösa och otvivelaktiga, och i en värld som blir mer och mer digital finns det en enorm potential i att integrera röstkommunikation i sektorer som e-handel, företagskommunikation och konsumentmarknaden!” säger OptiMobiles vd Erik Nilsson vid tillfället.

 

En nyligen genomförd studie av Microsoft belyser värdet av röstkommunikation i digitala tjänster. Studien visar bland annat att röst är den föredragna kommunikationskanalen i 71 % av supportärendena, mer populär än e-post, chatt etc. Med hjälp av kundsupportsektorn som exempel har OptiMobile identifierat flera innovativa funktioner för att förbättra kundens erfarenhet samt produktiviteten för servicepersonalen.

 

Den nya strategin kommer att resultera i en uppdaterad produktportfölj för OptiMobile, som börjar med de redan annonserade OptiSet-, Woony- och Zapr-produkterna. Viktigt är att alla dessa produkter lanseras under sina individuella varumärken, vilket möjliggör oberoende marknadsföringsbudskap och positionering för sina respektive marknader. Äldre produkter för befintliga kunder kommer att underhållas och stödjas enligt avtalsförpliktelser.

 

Varumärket OptiMobile kommer att genomgå en uppdatering för att spegla denna nya strategi.

 

"Med tiden föreställer jag mig att OptiMobile kan förvandlas till en inkubator av röstbaserade mjukvarutjänster, som utnyttjar vår djupa expertis och redan befintliga plattform för att få ut mer innovation på marknaden. Stockholm är enligt många bedömare ledande när det gäller att ta fram framgångsrika startups, och med tanke på Sveriges långa historia av innovation inom telekommunikation tycker jag att det är viktigt att satsa mer på att föra ut fördelarna med röst till fler sektorer och företag i världen” fortsätter vd Erik Nilsson.

 

Som ett resultat av denna nya strategi kommer OptiMobile att bjuda in investerare och partners att delta i detta nya fokus på röstbaserad innovation.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Nilsson, VD

Telefon: +46 709 460 100

E-post: erik.nilsson@optimobile.se

 

 

OptiMobile är en mjukvaruutvecklare och lösningsleverantör med fokus på VoIP-baserad kommunikation byggd på en egen plattform. Företaget tillhandahåller individuella lösningar för mobiloperatörer baserade på en SaaS affärsmodell för att hjälpa till vid övergången till 4G/5G-nätverk och interoperabilitet med WiFi-nätverk. OptiMobile erbjuder företagsmarknaden molnbaserade lösningar för att förbättra intern och extern kommunikation. OptiMobile erbjuder även en kommunikationslösning för e-handelsmarknaden som ger en närmare interaktion mellan handlare och kunder. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige och företaget är listat på Spotlight Stock Market (OPT).