OptiMobiles VD Lars Rutegård antar ny utmaning

Report this content

Efter fyra år som VD i OptiMobile AB har Lars Rutegård bestämt sig för att gå vidare. Han har därmed meddelat styrelsen att han avslutar sin roll som VD. Lars Rutegård kommer under sin uppsägningstid fram till årsskiftet att fortsätta sitt nuvarande uppdrag.

Styrelsens arbete med att rekrytera en ny VD har inletts och Lars Rutegård kommer under sin uppsägningstid att fortsätta med sina ordinarie arbetsuppgifter samt hjälpa till under övergången till bolagets tillträdande nya VD.

Lars nya utmaning blir att starta upp en verksamhet inom Fintech sektorn.

VD Lars Rutegård kommenterar:
”Jag har tillsammans med vårt team och vår styrelse intensivt arbetat med att utveckla OptiMobile i fyra år, vilket resulterat i att bolaget befinner sig i ett mycket spännande och intressant kommersialiseringsskede. Bolaget kan idag erbjuda en attraktiv produktportfölj och tydligt bemöta den efterfrågan vi ser på marknaden. Min dröm har under många år varit att få starta upp en verksamhet inom Fintech, vilket jag nu fått möjlighet att göra tillsammans med ett antal personer. Jag tror tillfället nu är rätt och att det kommer att gynna OptiMobile och dess aktieägarna att nya krafter tar vid.”

Styrelseordförande Gösta Bergman kommenterar:
”Lars Rutegård har under sin tid som VD målmedvetet utvecklat OptiMobile till en mer kundorienterad organisation. Detta har skett inte minst genom utveckling av och förtydligande av bolagets kunderbjudande, vilket har resulterat i etablerandet av ett stort antal nya kundkontakter. Lars har också påbörjat uppbyggnaden av en global marknads- och försäljningsorganisation - en satsning som kommer att fortsätta och intensifieras. Under Lars tid som VD gjordes OptiMobile publikt och introducerades på Spotlight.

Jag vill varmt tacka Lars för hans värdefulla insatser för OptiMobile och önska honom framgång i hans nya utmaning inom Fintech.”

För mer information, vänligen kontakta:
Gösta Bergman, Styrelseordförande

Telefon: +46 70-850 03 25
E-post: gosta.bergman@optimobile.se
www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2019.


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se. 

Prenumerera

Dokument & länkar