Styrelseförändring i OptiMobile AB (publ)

Report this content

Anders Bergtoft kommer att lämna uppdraget som styrelseledamot i OptiMobile för är att fokusera på sitt uppdrag som VD för Charge Amps AB (publ). OptiMobile kallar i separat pressmeddelande till extra bolagsstämma där Michael Frausing föreslås väljas till ny styrelseledamot.

Michael Frausing föreslås väljas till ny styrelseledamot i OptiMobile. Michael har mer än 25 års erfarenhet från telekom- och IT-branschen. Han har drivit försäljningstillväxt och strategisk försäljning hos globala tjänsteföretag, baserad i Silicon Valley, Singapore och Filippinerna. De senaste sex åren har Michael haft flera ledande positioner hos Filippinernas ledande mobiloperatör, Globe Telecom.

”Michael kommer med sin internationella erfarenhet och kompetens inom telekom- och IT-branschen att mycket positivt kunna bidra till OptiMobiles fortsatta utveckling och internationella expansion”, säger Gösta Bergman, styrelseordförande i OptiMobile.

Anders har under de senaste två åren varit en värdefull medlem i OptiMobiles styrelse. Efter det att Anders i augusti förra året tillträtt som VD för Charge Amps AB är detta bolag nu i en starkt expansiv fas, vilket kräver fullt fokus framöver. Anders har därför valt att utträda ur OptiMobiles styrelse. ”Styrelsen tackar Anders Bergtoft för hans insatser och engagemang för bolaget de senaste åren. Vi önskar honom framgång i sitt nya åtagande”, säger Gösta Bergman.

Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:
Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 70-850 03 25
E-post: gosta.bergman@bergmanlaw.se
www.optimobile.se

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.

Prenumerera

Dokument & länkar