Uppdatering gällande Polkomtel-gruppens kommande produktlansering

Polkomtel-gruppens tester av OptiMobile ABs (”OptiMobile”) produkter har slutförts med gott resultat och förberedelser för en lansering av tjänsten pågår nu inom Polkomtel-gruppen. Som tidigare meddelats genomför Polkomtel parallellt med OptiMobiles projekt en integration av en ny IMS-plattform från Nokia, som OptiMobiles produkt och lösning integreras i. Sluttesterna av Nokia IMS-plattform har försenats något och kommer att slutföras i januari 2019, vilket medför en tidsförskjutning av lanseringen av OptiMobiles produkter. Den tidigare planerade lanseringstidpunkten i Q4 2018 kommer därmed att förskjutas till Q1 2019. 

Som tidigare kommunicerats har OptiMobiles genomfört slutleverans till den polska telekomkoncernen Polkomtel-gruppen, som även genomfört godkända sluttester av produkten. Polkomtel har därefter erlagt slutbetalning till OptiMobile för projekt- och implementeringsfasen. Polkomtel har köpt OptiMobiles produkter för flera av koncernens varumärken, både dess kontantkortsvarumärke Aero2 a2mobile och senast dess huvudvarumärke PLUS.

OptiMobiles produkter ingår i ett större implementationsprojekt som Polkomtel-gruppen genomför tillsammans med Nokia. Projektet avser implementationen av ett nytt IMS- och VoLTE-system för Polkomtel-gruppens användare, som sammanlagt uppgår till mer än 12 miljoner abonnenter.

De sluttester av OptiMobiles tjänst som Polkomtel genomfört har fallit mycket väl ut och tjänsten har fortsatt mottagits positivt av de abonnenter som erbjudits möjligheten att testa tjänsten. Resultatet visar på nytt att en betydande andel använder tjänsten kontinuerligt.

Lansering av huvudvarumärket PLUS tjänst som bygger på OptiMobiles produkt har tidigare planerats till 2018. De slutliga testerna av Nokias IMS-plattform har emellertid försenats och planeras att slutföras i januari 2019. Detta innebär att lanseringen av OptiMobiles produkter flyttas fram till Q1 2019.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:

Lars Rutegård, VD

Telefon: +46 70-250 90 40

E-post: lars.rutegard@optimobile.se

www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2018.

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se. 

Prenumerera

Dokument & länkar