Nytt mätinstrument bedömer folksjukdom

Nytt mätinstrument bedömer folksjukdom - En miljonmarknad öppnas för medicinteknikföretaget Optovent Medicinteknikföretaget Optovent har tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala tagit fram resultat från tester som bekräftar enkelheten i ett nytt koncept för att utvärdera graden av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, KOL. Detta innebär en ny marknadspotential för Optovent på 400 miljoner per år. Det svenska medicinteknikföretaget Optovent har tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala arbetat fram en ny mätmetod för att bedöma graden av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL). Den kroniska sjukdomen betraktas som en folksjukdom och nio av tio som drabbas är rökare. I västvärlden finns i dag cirka 15 miljoner människor som lider av KOL. - Ett inträde på denna marknad innebär en beräknad marknadspotential för Optovent, inom detta segment, på drygt 400 miljoner kronor per år, säger Optovents VD Christer Jacobsson. Det finns inget bot mot KOL, men om den upptäcks i tid kan utvecklingsförloppet stoppas. Mätinstrumentet Respons, utvecklat av Optovent, bedömer graden av sjukdomen hos drabbade patienter på ett enkelt och effektivt sätt. Respons kombinerar mätningen av andningsfrekvens, syresättning i blodet och hjärtfrekvens. Dessa parametrar är viktiga för KOL-diagnostik. KOL börjar med små inflammationer i luftväggarna, vilka är så små att de inte går att upptäcka. Detta leder till att lungvävnaden långsamt bryts ned och små hålrum, emfysem, uppstår. Lungornas elasticitet försämras och lungorna faller ihop under utandningen. Slembildning, hosta och andnöd påverkar den drabbade som till slut leder till en långsam kvävningsdöd. För mer information, kontakta: Christer Jacobsson, VD och koncernchef, Optovent Telefon: 08-564 808 93 eller mobil: 070-535 88 93 E-post: christer.jacobsson@optovent.se Optovent AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som marknadsför och säljer system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning. Företaget har utvecklat en patenterad teknologi för andningsövervakning. Optovent RtR® Fiber Optisk Respirometri (FORE) ingår i olika system för övervakning av patienters andningsmönster i realtid. Teknologin har många användningsområden som post-operativ vård, dagkirurgi, transportmedicin samt hjärt- och lungdiagnostik i samband med arbets-EKG.Optovents. Moderbolaget Optovent AB:s aktier handlas på OM Stockholmsbörsens lista Nya Marknaden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/20/20011120BIT00260/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/20/20011120BIT00260/bit0001.pdf

Om oss

Optovent AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som marknadsför och säljer system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning

Dokument & länkar