Optovents produkter godkända för försäljning i USA

Optovents produkter godkända för försäljning i USA FDA, den amerikanska läkemedelsmyndigheten, har i dagarna gett Optovent klartecken att marknadsföra bolagets två senast utvecklade produkter för patientövervakning, Respons och Renee, på den amerikanska marknaden. På världsmarknaden för utrustning av patientövervakning uppskattades omsättningen 1999 till 20 miljarder SEK. Renee är en vidareutveckling av andningsövervakningssystemet RR 9700, som monitorerar andningsfrekvens i realtid och larmar vid kliniskt utvalda situationer som exempelvis andningsstillestånd. Den andra godkända produkten, Respons, är ett kombinationsinstrument med Optovents patenterade RtR FORE (Fibre Optic Respirometry)-teknologi och pulsoxiometri. Båda produkterna har idag blivit godkända för marknadsföring och försäljning i USA av FDA (Food and Drug Administration). Bara världsmarknaden för pulsoxiometri omsätter årligen cirka 7 miljarder SEK. - FDA:s godkännande är en milstolpe för vår etablering i USA. Nu kan börja marknadsföra våra nya produkter på den mycket viktiga amerikanska marknaden, samtidigt som det öppnar för samarbete med framtida OEM partners, berättar Christer Jacobsson, vice VD för Optovent. Målet är att etablera den patenterade RtR FORE-teknologi som en standardmetod för andnings-övervakning och mätning av andningsfrekvens. Det första övervakningssystemet RR 9700 testlanserades under 1999 och i juni 2000 lanserades efterföljarna Renee, och Respons på den europeiska marknaden. Pulsoxiometri, som idag är "standard of care" inom all typ av intensiv- och postoperativ vård har nackdelen är att ett andningsstillestånd inte leder till sänkt syremättnad i blodet förrän minuter senare. Den nya RtR FORE-teknologin kompletterar pulsoxiometrin. För mer information se www.optovent.se eller kontakta: Peter Benson, VD Optovent, telefon: 08-564 808 90 eller mobil: 070-669 11 00 eller Gabriella Finnborg, presskontakt, PRAT Finnborg PR, mobil: 0708-64 44 15. Optovent AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt innovationsföretag som utvecklar och marknadsför system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning. Företaget har utvecklat en patenterad teknologi för andningsövervakning. Optovent RtR Fiber Optisk Respirometri (FORE) ingår i olika system för övervakning av patienters andningsmönster i realtid och larm vid andningsstillestånd. Teknologin har många användningsområden som post-operativ vård, dagkirurgi, transportmedicin och hjärt- och lungdiagnostik i samband med arbets-EKG. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00500/bit0002.pdf

Om oss

Optovent AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som marknadsför och säljer system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning

Dokument & länkar