Reavinst för Optoventkoncernen efter nyemission och försäljning av OptoQ-aktier

Reavinst för Optoventkoncernen efter nyemission och försäljning av OptoQ- aktier Medicinteknikföretaget Optovent har nyligen avslutat en nyemission om 15 miljoner kronor i dotterbolaget OptoQ. I och med nyemissionen uppstår en reavinst i Optoventkoncernen om drygt 6,8 miljoner kronor. Nyemissionen tecknades i sin helhet av Skandia Livförsäkrings AB. Optovent avyttrar dessutom aktier i dotterbolaget OptoQ till en privat investerare till ett värde av 999 460 kronor. Detta ger Optovent en ytterligare reavinst om 964 466 kronor. Optovents ägarandel i OptoQ är efter avyttringen 54,99 procent. Optovents kvarvarande innehav i OptoQ är värderat till drygt 63 miljoner kronor, vilket innebär ett värde på cirka 13 kronor per aktie i Optovent. För mer information, kontakta: Christer Jacobsson, VD och koncernchef, Optovent Telefon: 08-564 808 93 eller mobil: 070-535 88 93 E-post: christer.jacobsson@optovent.se Optovent AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som marknadsför och säljer system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning. Företaget har utvecklat en patenterad teknologi för andningsövervakning. Optovent RtR® Fiber Optisk Respirometri (FORE) ingår i olika system för övervakning av patienters andningsmönster i realtid samt i system för bedömning av obstruktiva lungsjukdomar. Teknologin har många användningsområden som post-operativ vård, övervakning i samband med transporter och under lättare kirurgiska ingrepp. Dessutom används teknologin i samband med hjärt/lungundersökningar. Moderbolaget Optovent AB:s aktier handlas på OM Stockholmsbörsens lista Nya Marknaden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/30/20011130BIT00680/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/30/20011130BIT00680/bit0002.pdf

Om oss

Optovent AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som marknadsför och säljer system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning

Dokument & länkar