Halvårsrapport (januari-juni 2018)

Rapportperiod april – juni, 2018

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 651 MSEK (475), en tillväxt om 37,1%. Justerat för förvärv och valutaeffekter, uppgick den organiska tillväxten till 11,8%.
 • EBITDA uppgick till 142 MSEK (90), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 21,9% (19,0). 
 • EBITA uppgick till 108 MSEK (60), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 16,6% (12,6).
 • Finansnettot inkluderar valutakursdifferenser om -48 MSEK (-8). Den övergripande delen av periodens valutakursförlust är hänförlig till den argentinska pesons värdeminskning gentemot USD.
 • Periodens resultat uppgick till -27 MSEK (28).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 111 MSEK (32) och Fritt kassaflöde uppgick till 44 MSEK (-22).

Rapportperiod januari – juni, 2018

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 206 MSEK (904), en tillväxt om 33,5%. Justerat för förvärv och valutaeffekter, uppgick den organiska tillväxten till 10,3%.
 • EBITDA uppgick till 243 MSEK (162), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 20,1% (17,9). 
 • EBITA uppgick till 177 MSEK (102), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 14,7% (11,2).
 • Finansnettot inkluderar valutakursdifferenser om -54 MSEK (-9). Den övergripande delen av periodens valutakursförlust är hänförlig till den argentinska pesons värdeminskning gentemot USD.
 • Periodens resultat uppgick till -17 MSEK (37).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 151 MSEK (83) och Fritt kassaflöde uppgick till 30 MSEK (-12).

Göteborg 17 augusti 2018
Opus Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Opus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Tel: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Tel: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Om Opus

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt intelligent support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,9 miljarder SEK under 2017 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus plan är att nå en omsättning om 400 MUSD och 100 MUSD i EBITDA år 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 400 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, varav 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.