Inbjudan till presentation av Opus Q2 2018 rapport

Opus Group AB (publ) kommer att offentliggöra rapporten för det andra kvartalet 2018 innan börsen öppnar fredagen den 17 augusti 2018. VD Lothar Geilen och CFO Linus Brandt kommer att presentera företagets resultat samma dag kl. 10:00 CET.

Presentationen kommer att hållas på engelska. För att ansluta er till webcasten klicka på följande länk: https://edge.media-server.com/m6/p/uwi4hg3g

För att ansluta er till konferensen via telefon, vänligen ring in 5-10 minuter innan konferensen startar, och anslut  med hjälp av nedan telefonnummer och konferens-ID.

Konferens-ID: 2893562

Deltagare, lokalt - Stockholm, Sverige: +46 (0) 8 5065 3942
Deltagare, lokalt - London, Storbritannien: +44 (0) 330 336 9411
Deltagare, lokalt - New York, USA: +1 929 477 0324
Deltagare, lokalt - Paris, Frankrike: +33 (0)1 76 77 22 57
Deltagare, lokalt - Frankfurt, Tyskland: +49 (0) 69 2222 2018
Deltagare, lokalt - Köpenhamn, Danmark: +45 35 15 81 21
Deltagare, lokalt - Oslo, Norge: +47 2350 0296
Deltagare, lokalt - Helsingfors, Finland: +358 (0) 9 7479 0404
Deltagare, lokalt - Luxembourg: +352 2787 0187
Deltagare, lokalt - Bryssel, Belgien: +32 (0) 2 400 6926
Deltagare, lokalt - Lissabon, Portugal: +351 21 060 8127
Deltagare, lokalt - Geneve, Schweiz: +41 (0) 22 567 5750
Deltagare, lokalt - Toronto, Kanada: +1 647 484 0477
Deltagare, lokalt - Madrid, Spanien: +34 91 419 2514

Göteborg 10 augusti 2018
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se

Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt intelligent support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,9 miljarder SEK under 2017 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus plan är att nå en omsättning om 400 MUSD och 100 MUSD i EBITDA år 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 400 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Tyskland och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar