Kommuniké från extra bolagsstämma den 16 juli 2020

Den 16 juli 2020 avhölls extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ), org.nr 556390-6063.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

  • Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.  
  • Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om val av Erik Forsberg som ny styrelseledamot. Styrelsen består, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, av François Dekker (styrelseordförande), Oliver Haarmann, Jonathan Laloum, Lothar Geilen, Katarina Bonde, Friedrich Hecker och Erik Forsberg.

Vid stämman var 92,1 procent av aktierna och rösterna i Opus Group representerade. Protokoll fört vid stämman kommer att publiceras på Opus Groups hemsida, www.opus.global/extrastamma, inom två veckor där även övrigt material från stämman finns tillgängligt.

 

Göteborg, 16 juli 2020
Opus Group AB (publ)
Styrelsen

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl. 15:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se

Linus Brandt, CFO & Executive Vice President
Telefon: +46 722 44 09 05
E-post: linus.brandt@opus.se

Om Opus

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag inom marknaderna för bilprovning och support av avancerade fordon. Bolaget har ett starkt fokus på innovativ teknik och kundservice inom emissions- och säkerhetskontroller och inom programmering, skanning och diagnostik av fordon. Opus hade en omsättning på 2,7 miljarder SEK under 2019, med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Tillväxten framöver förväntas till stor del komma från expansionen av vår bilprovningsverksamhet, inklusive den fortsatta expansionen av Equipment as a Service, samt från expansionen av vår verksamhet inom support av avancerade fordon. Opus har ungefär 2 600 medarbetare, med huvudkontor i Göteborg. Opus har 36 regionala kontor, 26 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford i Connecticut, Ann Arbor i Michigan, och Tucson i Arizona. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar