Opus förvärvar Farsight, en leverantör av fjärrdiagnostik och fordonskommunikationsteknik för fordonseftermarknaden i Nordamerika

Autologic Diagnostics Inc. (Autologic), ett dotterbolag till Opus Group AB (publ) (Opus), har tecknat ett förvärvsavtal om att förvärva av 100 procent av MVDS, LLC d/b/a Farsight (Farsight). Förvärvet värderas till 1,2 MUSD (cirka 9,8 SEK). Förvärvet förväntas slutföras i början av augusti 2017. Efter förvärvet kommer Farsight att integreras med Autologic. Bolagets 20 anställda kommer att flytta till Autologics närliggande kontor i Commack, New York inom 90 dagar efter att förvärvet har avslutats.

Farsight tillhandahåller fjärrdiagnostik och fordonskommunikationsteknik för fordonseftermarknaden, främst i USA. Farsight, grundat 2016, är på väg att uppnå intäkter om cirka 2 MUSD med positivt operativt kassaflöde under 2017.

“Vi är glada över att genomföra förvärvet av Farsight, eftersom det kommer att göra det möjligt för Autologic att utöka sina produkter och tjänster till inhemska fordon. Förvärvet innebär också att flera tidigare chefer och fordonsexperttekniker återvänder till Autologic. Dessutom passar Farsight väl ihop med vårt befintliga dotterbolag, Drew Technologies (Drew Tech) i Ann Arbor, Michigan nära Detroit. Drew Tech kan ta tillvara på Autologics och Farsights resurser inom callcenter för att utöka sin RAP-tjänst (Remote Assist Program) för att täcka fler fordon”, säger Lothar Geilen, VD för Opus.

Bakgrund och syfte till förvärvet:

Farsight, grundat 2016 och med huvudkontor i New York, startades av tidigare anställda på Autologic. Företaget tillhandahåller marknadsledande hårdvara och tjänster som gör det möjligt för den nordamerikanska fordonseftermarknaden att diagnostisera och åtgärda fel på personbilar. De kombinerade bolagen Farsight och Autologic kommer att leverera tjänster till en befintlig kundbas hos Opus med nästan 40.000 bilverkstäder i USA och stärka Autologics tjänster med erfaren personal, nya innovativa produkter och utökade serviceerbjudanden.

Över hela världen införs lagstiftning som tvingar bilproducenter att tillåta oberoende bilverkstäder möjligheten att diagnostisera och reparera alla fordon. Detta är fallet i USA (Right to Repair Act), Asien, Europa (Euro 5 lagstiftning) och Australien. Denna trend skapar intressanta tillväxtmöjligheter för företag inom fordonsdiagnostik och fordonskommunikation, t.ex. Autologic och Drew Tech.

Autologic, Drew Tech och nu Farsight kommer att erbjuda fordonsrelaterade tjänster för att hjälpa tekniker att reparera alltmer komplexa fordon. Många verkstäder på målmarknaden utför även fordonsbesiktningstjänster, vilket möjliggör synergier mellan Opus Inspection och dessa dotterbolag inom fordonsrelaterade tjänster.  

För mer information om Farsight, besök www.farsightlive.com; för Autologic besök www.autologic.com; för Opus besök www.opus.se; och för Drew Tech, besök www.drewtech.com.

Göteborg, 25 juli 2017
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opusinspection.com

eller:

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93 
E-post: peter.stenstrom@opus.se 

Om Opus Group

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Koncernen hade en omsättning på cirka 1,7 miljarder SEK under 2016 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i rörelsen. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har cirka 1 800 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 26 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar