Opus Group: Penser Access - Fortsatt fokus på lönsam tillväxt

Report this content

Opus redovisar ett kvartal med en omsättning på 633 mkr (555), vilket var drygt 4% under vår prognos. Avvikelsen förklaras primärt av något högre valutapåverkan än vad vi hade räknat med, medan den organiska tillväxten var överlag i linje med vår prognos. Exklusive IFRS landade EBITDA-marginalen på 19,1% (18%), vilket var marginellt över våra förväntningar. Med bolagets nya finansiella mål räknar ledningen med en tillväxt mellan 5-10%, via både förvärv och organisk tillväxt. Samtidigt ska EBITA-marginalen uppgå till minst 15%, vilket vi bedömer som troligt från och med 2020. Med en starkare dollar i ryggen gör vi inga större estimatrevideringar på omsättningen, men justerar ned lönsamheten något. Summa summarum ser vi en fortsatt hög potential i aktien, till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen på: 

https://links.penser.se/f/a/opus_20190520.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se