Opus Group: Penser Access - Fortsatt fokus på lönsam tillväxt

Opus redovisar ett kvartal med en omsättning på 633 mkr (555), vilket var drygt 4% under vår prognos. Avvikelsen förklaras primärt av något högre valutapåverkan än vad vi hade räknat med, medan den organiska tillväxten var överlag i linje med vår prognos. Exklusive IFRS landade EBITDA-marginalen på 19,1% (18%), vilket var marginellt över våra förväntningar. Med bolagets nya finansiella mål räknar ledningen med en tillväxt mellan 5-10%, via både förvärv och organisk tillväxt. Samtidigt ska EBITA-marginalen uppgå till minst 15%, vilket vi bedömer som troligt från och med 2020. Med en starkare dollar i ryggen gör vi inga större estimatrevideringar på omsättningen, men justerar ned lönsamheten något. Summa summarum ser vi en fortsatt hög potential i aktien, till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen på: 

https://links.penser.se/f/a/opus_20190520.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 2,5 miljarder SEK under 2018 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus målsättning är att nå en årlig omsättningstillväxt om 5-10 procent, genom organisk och förvärvsrelaterad tillväxt baserad på en 3-års CAGR, och en EBITA-marginal om 15 procent. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 600 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, varav 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera