Redeye - Liten resultatsvacka för Opus Group

Intäkter och EBITDA för Q3 landade strax under våra förväntningar. Intäkter: 361 MSEK (prognos: 370), EBITDA: 63 MSEK (prognos: 70). Positiva valutaeffekter i finansnettot gav ett betydande vinstlyft längre ned i resultaträkningen. Resultatet tyngdes av två faktorer som båda är av tillfällig natur. Hyresaffären i Kalifornien innebär kostnader först och intäkter senare. I den svenska besiktningsverksamheten har bytet av IT-system medfört extrakostnader och temporära störningar. En starkare USD bidrar till att höja prognoserna, medan vi inte längre räknar med kontraktet i Illinois. Våra antaganden för långsiktig tillväxt är nu också lite försiktigare. Likafullt ser vi en god potential i aktien och jämfört med vårt motiverade värde finns en potentiell uppsida på runt 38 %. I PDF-analysen nedan tar vi upp detta mer ingående och de viktigaste värdedrivande faktorerna.

Läs den fullständiga analysen i PDF-format: http://www.redeye.se/sites/redeye.se/files/private/report_files/2014/11/update_20141125_25643.pdf?h=In53fDwhc3pwP3d7dXJkYmNjZnRsMWNrYC9nbW1aQwQHVlNWAQoNDg4PDFkNRUZGEENHRkNAQBxJT05PSOKxoLj5

Detta är ett pressmeddelande ifrån Redeye. Läs fler av våra artiklar på www.redeye.se.

Prenumerera