Redeye: Opus Group - Stabilt Q4, med tillfällig turbo i IVS

Bokslutsrapporten var visserligen bra, men inte så exceptionellt bra som vid allra första anblick. Koncernens försäljning steg med 32 procent i Q4 varav 8 procent organisk tillväxt, precis som väntat. EBITDA ökade till 132 MSEK (62 MSEK i Q4-17). Det var förvisso över vår prognos, men kan förklaras av engångsintäkter om netto 11 MSEK. Inom de olika affärssegmenten fanns också avvikelser, men dessa är relativt små då vi justerar för plus och minusposter av engångskaraktär.

Läs mer och ladda ner vår nya analys: http://bit.ly/2InrmzJ 

Börja följa bolag hos Redeye för att direkt få de senaste analyserna inom Tech och Life Science.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about

Om oss

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för bilprovning och fordonsrelaterade tjänster. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller och fordonsrelaterade tjänster. Opus plan är att fördubbla omsättningen till 400 MUSD med 100 MUSD i EBITDA till 2021. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av verksamheten inom fordonskommunikation och service samt den internationella expansionen av bilprovningsverksamheten med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna. Opus har huvudkontor i Göteborg i Sverige och 30 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Argentina, Australien, Tyskland (vilande), Mexiko och Pakistan. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera