Orange Sverige, Hi3G, Vodafone och Svenska Kommunförbundet överens om avtalsunderlag för hyra och arrende

Orange Sverige, Hi3G, Vodafone och Svenska Kommunförbundet överens om avtalsunderlag för hyra och arrende Malmö, Sverige, 24 juni, 2002 - Genom dagens överenskommelse mellan Orange Sverige, Hi3G, Vodafone och Svenska Kommunförbundet har ännu ett viktigt steg tagits i utbyggnaden av 3G-nätet. Avtalsunderlaget har utarbetats av Svenska Kommunförbundets civilrättssektion i samråd med ovan nämnda operatörer. Överenskommelsen omfattar även 3GIS, Orange Sveriges, Vodafones och Hi3G:s gemensamma bolag, som bygger stora delar av infrastrukturen för dessa företag. - Vi är mycket nöjda med resultatet som gynnar, underlättar och förenklar utbyggnaden av 3G-nät i Sverige, säger representanterna för operatörerna och Svenska Kommunförbundet i en gemensam kommentar. Vi hoppas att detta avtalsunderlag skall underlätta de lokala förhandlingarna avseende upplåtelse i kommunerna. Avtalsunderlagen reglerar frågor om ansvarsfördelningen mellan kommunala mark- och lokalägare och mobiloperatörer. Operatörernas ansvar för att allmänheten inte utsätts för elektromagnetiska fält som överstiger gällande gränsvärden slås fast liksom ansvarsfrågor kring underhåll och skötsel. Den viktiga frågan om samverkan mellan mobiloperatörerna för att kunna samutnyttja master och anläggningar tas också upp. Här åtar sig arrendatorerna, dvs. operatörerna, att där det är tekniskt möjligt upplåta utrymme i uppförd mast till andra intressenter. - Orange, Hi3G och Vodafone har med dagens avtal än en gång markerat sin vilja till samarbete med myndigheterna och inom branschen. En framgångsrik utbyggnad av 3G-nätet bygger på att vi enkelt kan komma överens med mark- och fastighetsägare. Överenskommelsen med Kommunförbundet är därför central, säger Jerry Huxtable, VD för Orange Sverige AB. För mer information vänligen kontakta: Jerry Huxtable, VD, Orange Sverige AB Telefon: 040-631 70 00 jerry.huxtable@orange.se Om Orange Orange är ett av världens mest avancerade och snabbast växande företag inom trådlös kommunikation. Med en internationell närvaro i 20 länder och med mer än 40,5 miljoner kunder är Orange Europas näst största mobiloperatör. Orange målsättning är att nå 1,5 miljarder människor 2005. I Storbritannien har Orange vunnit pris i JK Power and Associates undersökning av kundtillfredsställelse i 5 år i rad. Orange har blivit tilldelade 12 UMTS-licenser i Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Italien, Österrike, Sverige, Schweiz, Portugal, Belgien, Danmark, Frankrike och Luxemburg. Orange nätverk för den tredje generationens mobiltelefoni (UMTS) i Sverige kommer att vara fullt utbyggt i slutet av 2003. För mer information, vänligen besök www.orange.se eller www.orange.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/24/20020624BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/24/20020624BIT00180/wkr0002.pdf

Dokument & länkar