Orange Sverige och Ambio utvecklar 3g-tjänster för fastighetsmarknaden

ORANGE SVERIGE OCH AMBIO UTVECKLAR 3G-TJÄNSTER FÖR FASTIGHETSMARKNADEN Malmö, Sverige, 4 september, 2002 - Orange Sverige AB har idag skrivit avsiktsförklaring med Ambio AB för utveckling av 3G-tjänster för fastighets-marknaden. Tjänsterna planeras att testas på den svenska marknaden och erbjudas kunder i Sverige. Orange Sverige och Ambio har för avsikt att samarbeta kring utveckling av 3G-tjänster för fastighetsmarknaden baserade på Ambios elektroniska fastighetstjänst FOCUZ. Målet med det nya samarbetet är att kunna erbjuda Oranges kunder mobila fastighetstjänster där Ambio bidrar med förstudie, systemintegration, drift & underhåll av FOCUZ och vidareutveckling av systemet, medan Orange står för terminalerbjudande, mobil kommunikation och integrering med Orange faktureringssystem. -För Orange innebär avsiktsförklaringen med Ambio en möjlighet att erbjuda och visa på nyttotjänster i 3G-nätet, i detta fall primärt riktat till de fastighetsägare Orange sluter lokaliseringsavtal med, säger Jerry Huxtable, VD för Orange Sverige. Målet med den pilotlösning som kommer att presenteras är att skapa en enkel och lättanvänd mobil kanal för att visa nyttan med mobila fastighetstjänster. 3G-tjänsterna kommer att exponeras för ett antal fastighetsskötare och andra intressenter inom fastighetsbranschen i samband med utvecklingen av tjänsteerbjudandet. De tjänster för fastighetsförvaltning som i första hand är planerade att anpassas för 3G-nätet är: -Möjlighet för fastighetsägare/servicenäringen att på ett enkelt sätt göra mobila uppföljningar av exempelvis felanmälningar. -Hyresgästen kan enkelt registrera en felanmälan mobilt utan att till exempel behöva vänta i telefonkö. -Fastighetsskötaren, entreprenören eller teknikern återrapporterar till exempel arbeten gjorda efter felanmälningar via en mobilterminal. -Återkommande drift/serviceplaner läggs in i informationssystemet och kan hanteras i allas mobilterminaler. Obs! Orange (monter C01:21)och Ambio (monter C05:21) är representerade på Business Arena Real Estate på Stockholmsmässan den 3-4 september. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jerry Huxtable, VD, Orange Sverige AB Telefon: 040-631 70 00 jerry.huxtable@orange.se Anette Gregow, Presschef, Orange Sverige AB Telefon: 0733-53 72 07 anette.gregow@orange.se Lars Eriksson, VD, Ambio AB Telefon: 08-663 02 50 lars.eriksson@ambio.se Om Orange Orange är ett av världens mest avancerade och snabbast växande företag inom mobil kommunikation. Med närvaro i 22 länder och fler än 41,4 miljoner kunder är Orange Europas näst största mobiloperatör. Orange målsättning är att nå 1,5 miljarder människor 2005. I Storbritannien har Orange vunnit pris i JK Power and Associates undersökning av kundtillfredsställelse 5 år i rad. Orange har blivit tilldelade 13 UMTS-licenser i Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Italien, Österrike, Sverige, Schweiz, Portugal, Belgien, Danmark, Frankrike, Slovakien och Luxemburg. För mer information, vänligen besök www.orange.se eller www.orange.com/ Om Ambio Ambios affärside är att erbjuda fastighetsägare och serviceorganisationer möjlighet att effektivisera och kvalitetssäkra sin serviceverksamhet som förvaltning av fastighetsbestånd, installationer och andra skötselobjekt genom att använda ny teknik via mobiltelefon eller handdator. Ambio är delägt av Ledstiernan. För mer information, besök www.ambio.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/04/20020904BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/04/20020904BIT00240/wkr0002.pdf

Dokument & länkar