Marknadsmeddelande 265/17 - Information om företrädesemission Orasolv AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (OS) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 26 oktober 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 27 oktober 2017.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 0,20 sek (1:3 á 0,20 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 1 november 2017 till och med den 20 november 2017.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 1 november 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 1 november 2017 till och med den 22 november 2017.

Information om teckningsrätten: 

Kortnamn: OS TR
ISIN-kod: SE0010520205 
Orderbok-ID:14532
CFI: RSXXXX
FISN: OS/TR
Första handelsdag: 1 november 2017
Sista handelsdag: 20 november 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: OS BTA
ISIN-kod: SE0010520221 
Orderbok-ID:145233
CFI: ESXXXX
FISN: OS/BTA NV
Handelsperiod: 1 november 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 24 oktober, 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Oralsolvs affärsidé är att förvärva och utveckla företag inom dentalbranschen samt leverera kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård.

Prenumerera