• news.cision.com/
  • Orasolv/
  • Marknadsmeddelande 96/18 – Orasolv AB avnoteras från AktieTorget efter marknadens stängning den 27 april 2018

Marknadsmeddelande 96/18 – Orasolv AB avnoteras från AktieTorget efter marknadens stängning den 27 april 2018

Report this content

Orasolv AB avnoteras från AktieTorget efter marknadens stängning den 27 april 2018, se pressmeddelande från bolaget för mer information.

Information om aktien:
Kortnamn: OS
ISIN-kod: SE0001183732

Orderbok-ID: 411H
CFI: ESVUFR
FISN: ORASOLV/SH
Organisations nr: 556585-4394
LEI: 549300GF61UN74VYXU08
Sista handelsdag på AktieTorget: 27 april 2018

Stockholm den 19 april 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se