Marknadsmeddelande110/15 – Sista dag för handel i Orasolv BTA 2

Report this content

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, Orasolv BTA 2, är den 24 juni 2015.

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: OS BTA 2
ISIN-kod: SE0006994778
Orderboks ID: 109981
Sista handelsdag: 24 juni 2015

Stockholm den 18 juni 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se